SERMI interpetatie lijst (vertaald)

Gewijzigd op Do, 30 Mei om 7:51 AM

De SERMI-regeling is een levend document en wordt waar nodig bijgewerkt met relevante informatie en de ervaring die is opgedaan met de toepassing ervan. Tussen publicaties van volledige herzieningen van het SERMI-schema worden bekrachtigde interpretaties gepubliceerd als dat nodig is om het Scheme Document te actualiseren of te verduidelijken. 

Alle organisaties die het SERMI-schemadocument gebruiken, moeten zowel het huidige schemadocument als de huidige bekrachtigde interpretaties toepassen. Om eea duidelijk te maken leggen wij graag de interpetaties uit. Vertaling van Versie 5 van de interpretaties onderstaand: 

 

NUMBER  
SERMI Scheme reference 
SANCTIONED INTERPRETATION 

Chapter 6.2.3 
Aangezien de controle op afstand een papieren controle is, is het voldoende dat de bureau-inspecteur minder ervaring heeft dan de collega die inspecties op locatie uitvoert. Dit omdat de online aanvraagprocedure de inspecteur in staat stelt om eventuele (potentiële) problemen op kantoor in zijn eigen tempo af te handelen en de nodige ervaring op te doen om desgewenst een inspecteur op locatie te worden. Voor de inspectie ter plaatse moet de inspecteur echter voldoen aan de minimale ervaringsniveaus om deze inspectie te mogen uitvoeren. 
De minimumvereisten voor de bureau-inspecteur die de controle uitvoert is:  
In staat is om administratief werk te doen 
Een aantoonbaar bewijs hebben dat de inspecteur opgeleid is door de CAB om de vereiste documenten te kunnen beoordelen die nodig zijn voor de controle op afstand.
 

Chapter 6.3.1(UPDATE) 
Inspecties ter plaatse: 
Het adres waar een werknemer is gecontracteerd moet worden geïnspecteerd. De werknemer hoeft niet beschikbaar te zijn tijdens de inspectie ter plaatse. De IO moet echter wel de gevraagde informatie kunnen tonen (er mogen geldige kopieën worden gebruikt). 
Als de IO werknemers heeft die op verschillende locaties werken, moet de inspectie ter plaatse plaatsvinden op alle locaties van waaruit de IO het gebruik van SERMI heeft aangegeven.


Chapter 6.3.4 UC CA9 
Verlenging IO werknemer: 
De verlenging van de autorisatie van een werknemer is een controle op afstand die moet worden uitgevoerd door een bureau-inspecteur.

4Chapter 6.3.5
Voor Zweden is dit vereist: 
Of de IO/RSS een aansprakelijkheidsverzekering heeft met een minimum dekkingsbedrag van 10 miljoen Zweedse kronen voor lichamelijk letsel en 5 miljoen Zweedse kronen voor materiële schade.

Lees ook de SERMI uitleg over de verzekering Wat is nodig voor de verzekeringspolis?

5Chapter 6.3.5 & 6.3.7
Controle van een blanco strafblad: 
De geldigheid van een blanco strafblad is 6 maanden. Voor controle op afstand: IO en IO-medewerker moeten het document uploaden waar de officiële tekens en controles duidelijk zichtbaar zijn (bijv. geldigheidsdatum, nummer, logo, hologram) Voor controle ter plaatse: Het originele document moet beschikbaar zijn en de echtheid wordt gecontroleerd Arbeidsovereenkomst controleren: 
Voor controle op afstand: een bewijs van arbeidsovereenkomst moet bij de aanvraag worden gevoegd. 
Voor controle ter plaatse: de geldige overeenkomst moet beschikbaar zijn met handtekeningen van beide partijen.

Lees ook de SERMI uitleg over de VOG: VOG en het bewijzen van goed gedrag van de medewerkers en het bedrijf

6Chapter 6.4.1
Opleidingseisen van de IO-medewerker: 
De monteur moet meer dan 2 jaar ervaring hebben als automonteur of met succes de volgende (nationale) opleiding hebben gevolgd: 
- Oostenrijk/Duitsland: KFZ Techniker/KFZ 
Mechatroniker Lehrabschlussprüfung 
- Belgium: Onderhoudsmechanica Auto
- Denemarken: Opleiding voor werktuigbouwkunde: 
Mekaniker; Opleiding voor het carrosserieherstelgebied: 
Karrosseritekniker of Pladesmed 
- Ierland: Niveau 6 op het nationaal kader 
- Italië: Diploma ad indirizzo tecnologico di scuola secondaria di secondo grado 
- Zweden:  Fordons- och transportprogrammet graad A of Ämne - Personbilar - service och underhållsteknik (Gymnasieskolan) - Skolverket graad C 
- Nederland: Autotechnicus niveau 2,  Glass repair: Module ADAS (Werken met Advanced Driver Assistance Systems); Body Repair: Module DTC Carr (Auto Elektronica)

Wat zijn de opleidingseisen die ik voor medewerkers moet aantonen?

7 (Update)
Chapter 6.3.5 & 6.3.7
Controleer of er relevante vonnissen in het strafregister staan. Voor specifieke landen moet u de volgende documenten aanvragen: 
Zweden:  Utdrag för arbete med försäkringsdistribution 
Nederland: VOG-aanvraag nr. 11, 12, 13, 41, 61 
Finland:  Een blanco strafblad kan worden gecontroleerd op basis van de eigen verklaring van de IO/RSS en de IO/RSS-werknemer totdat nationale wetgeving inzake de openbaarmaking van strafbladen voor dit doel van kracht is.

VOG en het bewijzen van goed gedrag van de medewerkers en het bedrijf

8Chapter 6.3.5
De IO/RSS moet zowel voor zichzelf als voor de IO/RSS-medewerker een schoon strafblad kunnen overhandigen. Bij het toevoegen van een nieuwe medewerker moet het blanco strafblad van deze medewerker bij de aanvraag worden gevoegd.

Lees ook de SERMI support pagina hierover:
 VOG en het bewijzen van goed gedrag van de medewerkers en het bedrijf

9 (UPDATE)
Chapter 5.1
CABs mogen SERMI-inspecties uitvoeren in andere landen 
(grensoverschrijdende inspecties) op voorwaarde dat ze aantoonbare kennis hebben van de lokale wetgeving en over fysieke locaties in die landen beschikken. Op verzoek kan het CAB een volledige demonstratie van inspecties in die landen voorleggen.  
De landen moeten opgenomen zijn in het accreditatiebereik van het CAB. 
Voor de CAB's die reeds geaccrediteerd zijn, is er een overgangsperiode van 6 maanden. Deze overgangsperiode gaat in op 1 februari 2024.

10Chapter 6.3.15. CAB's die weigeren een IO/RSS goed te keuren of een IO/RSS-werknemer te autoriseren, moeten de inspectieresultaten betreffende de IO/RSS of die werknemer meedelen aan de TC Punt 5 wordt geschrapt in de volgende update van de SERMI-regeling.

11 (NEW)Chapter 6.3.4 UC CA2
Als een IO meerdere locaties heeft en de werknemers een contract hebben met de hoofdlocatie van de IO, wordt deze IO met meerdere locaties beschouwd als één (1) individuele IO. De IO moet aan de CAB alle locaties opgeven waar de werknemers SERMI-activiteiten doen/uitvoeren.
De IO is verantwoordelijk voor het beheer van de opgegeven locaties en zal de CAB informeren in geval van wijzigingen. 
Hoe de controles ter plaatse voor meerdere locaties worden uitgevoerd, zie nr. 2 van dit document.

Zie ook de SERMI Register support pagina hiervan: 
Locatie inspectie, hoe ziet dit eruit?

12(NEW)
3.1.13 independent 
Operator (IO)
Als een IO zowel een IO als een RSS wil worden, is dit alleen mogelijk als deze verzoeken als aparte bedrijven geregistreerd staan en de scheiding van taken gewaarborgd is door voldoende waarborgen binnen de organisatie om belangenverstrengeling te voorkomen. Het is misschien niet mogelijk om een IO en een RSS te worden met hetzelfde btw-nummer. Ook mogen de bezoeken ter plaatse niet worden gecombineerd. Het is verboden om een ketenmachtiging aan te vragen als de IO en RSS op hetzelfde adres gevestigd zijn. Het bedrijf kan slechts voor één rol een aanvraag indienen. Als ze beide willen aanvragen, moeten de aanvragen twee verschillende btw-nummers bevatten voor deze twee afzonderlijke bedrijfsentiteiten.


(Vetgedrukte records en tekst zijn nieuw of bijgewerkt)

Text in italic is van SERMI Register zelf en niet uit het officiele document. 


LET OP: Deze vertaling is informatief gemaakt. Helaas kan het wel zo zijn dat in het vertalingsproces dingen anders geduid kunnen worden en dit zullen we dan altijd corrigeren. Als de vertaling afwijkt is de versie op https://vehiclesermi.eu leidend. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren