Welke verplichtingen heb ik als bedrijf

Gewijzigd op Wo, 21 Feb om 7:07 AM

 • Informeren SERMI Register over wijzigingen in:
  • Contactgegevens;
  • Bedrijfslocaties waar SERMI-gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd;
  • Dienstverband medewerker met SERMI-certificering binnen 3 werkdagen na beëindiging dienstverband;
  • Bedrijfsbeëindiging.
 • Vastlegging elke security gerelateerde RMI-handeling (register); Zie hier: Welke data moet u gedurende de certificeringsperiode opslaan?
 • Melding maken van overtreding of misbruik door uw geautoriseerde medewerkers bij relevante instanties indien deze betrekking hebben op security gerelateerde RMI;
 • Borgen dat geautoriseerde medewerkers enkel gebruik maken van hun persoonlijke SERMI-certificering;
 • Borgen dat medewerkers getraind zijn voor herstelwerkzaamheden in automotive onderhoud, herprogrammeren en security en veiligheidsfuncties;
 • Aanvragen van een on-site inspectie zes maanden voorafgaand aan de afloop van de certificatieperiode voor herverlening;
 • Tussentijdse onaangekondigde on-site inspectie van alle opgegeven SERMI-locaties tijdens uw aanvraag.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren